تحقیق با موضوع مدیریت در

درخواست حذف این مطلب
مدیریت، برنامه ریزی، استراتژی، تصمیم گیری بخش اول: آشنایی با مبانی مدیریت در
درس اول: کلیات
درس دوم: آموزه ­های ی برنامه­ ریزی
درس سوم: عوامل معنوی و برنامه ­ریزی
درس چهارم: تصمیم ­گیری
درس پنجم: آموزه­ های ی در تصمیم ­گیری
درس ششم: سازماندهی
درس هفتم: تفویض اختیار و تمرکز سازماندهی
درس هشتم: کلیات ی
درس نهم: ی کریمانه ی و نقش اطرافیان در موفقیت
درس دهم: کلیات ارتباطات
درس یازدهم: ارتباطات مؤثر ی
درس دوازدهم: کلیات انگیزش و نظر درباره آن
درس سیزدهم: کنترل و نظارت
درس چهاردهم: خودکنترلیبخشی از متن تحقیق:
مدیریت ی:
درس اول:
1- سازمان­ ها رکن اصلی جوامع ­اند.
موفقیت سازمان­ ها در اجرای مأموریت­ ها و رسیدن به اه ، در گرو بهره ­مندی از مدیریتی توانمند و کارآمد است. مدیریت، مهم ترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان بوده، در حیات، رشد، بالندگی و پیشرفت آن حائز اهمیت است.
2- مدیریت، مجموعه ای از فعالیت ها شامل برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، ی و کنترل منابع سازمان (انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعات) با هدف دستی به مقاصد سازمان (اه عملکردی) که به شیوه ای کار را و اثربخش است. مدیریت، هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران است.
3- علی (ع) در باب ضرورت مدیریت در سطح کلان جامعه می فرمایند: چاره ای نیست برای مردمی که (مدیر) داشته باشند، خواه نیکوکار باشد خواه تبا ار.
اکرم (ص) در سطح د در این باره می فرمایند: هنگامی که سه نفر در سفر بودند، باید از یک نفرشان، فرمان ببرند.
علی (ع) به مالک اشتر می فرمایند: باید برای رأس هر کاری یک رئیس انتخاب کنی، رئیسی که کارهای مهم، وی را مغلوب و درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند... فرمت : word تعداد صفحات :109صفحه قیمت : 22000 تومان و ید آنلاین تحقیق بالا محصولات پیشنهادی : تحقیق 160 نکته در مورد مدیریت را ارهای مدیریت زمان