شرایط و جو جلسه دفاع از پایان نامه

درخواست حذف این مطلب
دفاع از پایان نامه فرمت :پاو وینت به همراه word تعداد اسلاید :25 با این فایل،با جلسه دفاع از پایان نامه و شرایط حاکم بر جلسه آشنا خواهید شد. فهرست مطالب

1 فصل اول مقدمه. 1

2 فصل دوم آشنایی با جلسه دفاع.. 3

2 .1 شرکت کنندگان در جلسه دفاع. 4

2 .2 مراحل برگزاری جلسه دفاع. 5

3 فصل سوم آمادگی برای جلسه دفاع.. 7

3 .1 9 توصیه برای یک دفاع خوب... 8

3 .1 .1 شرکت در یک یا چند جلسه دفاع. 8

3 .1 .2 جلسه دفاع را جدی بگیرد، اما نه خیلی جدی! 8

3 .1 .3 اطمینان از درستی امکانات صوتی و تصویری سالن.. 10

3 .1 .4 اسلایدی های مناسب... 10

3 .1 .5 گزارش پژوهش ساده روایت کنید. 11

3 .1 .6 شروع گزارش با طرح پرسش.... 11

3 .1 .7 پذیرایی را به دیگران واگذار کنید. 12

3 .1 .8 برای پاسخ به پرسش های داوران آماده باشید. 12

3 .1 .9 جلسه دفاع فرصتی برای یادگیری.. 13

3 .2 غلبه بر هیجانات جلسة دفاع. 14

3 .3 پرسش و پاسخ در جلسه دفاع. 16

3 .3 .1 قرار گیری در شرایط مشابه. 16

3 .3 .2 خواندن مقالات و آثار . 16

4 فصل چهارم اشتباهات متداول جلسه دفاع 17

4 .1 ارائه خجول و ارائه مغرورانه. 18

4 .2 عدم تقسیم بندی مناسب زمان.. 18

4 .3 عدم توجه به ویژگی های داور 19

4 .4 اشتباهات فنی رایج.. 19

4 .4 .1 هماهنگ نبودن با مسئول سالن.. 19

4 .4 .2 بررسی امکانات صوتی و تصویری.. 19

4 .4 .3 فاصله های تفکیک کننده 20

5 فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری.. 21

منابع و مراجع.. 23

قیمت :3000 تومان فایل پاو وینت محصولات پیشنهادی : نحوه سخنرانی علمی منابع سوالات و جزوات کنکور کارشناسی ارشد معماری